صحبت‌های استیلی دباره باشگاه پرسپولیس
۱۰۱۱۰۷۱
۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۷
۳۴۳۳ 
صحبت‌های حمید استیلی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس درباره مشکلات مالی این تیم را ببینید.

خبر ورزشی: صحبت‌های حمید استیلی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس درباره مشکلات مالی این تیم را ببینید.

صحبت‌های استیلی دباره باشگاه پرسپولیس