حمید لولایی: اگر عباس قادری و جواد یساری بذارید، میخونم
۱۰۲۱۹۱۳
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۵:۱۲
۱۶۸۶ 
حمید لولایی در برنامه تلویزیونی گفت: اگر عباس قادری و جواد یساری بذارید خیلی خوب میخونم.

آخرین خبر: حمید لولایی در برنامه تلویزیونی گفت: اگر عباس قادری و جواد یساری بذارید خیلی خوب میخونم.

 

 
حمید لولایی: اگر عباس قادری و جواد یساری بذارید، میخونم