کالدرون: بیرانوند جایگزین ندارد
۸۹۷۸۹۵
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۳
۵۳۹۰ 
کالدرون در گفتگویی که روزنامه پیروزی از او منتشر کرده است، گفت: بیرانوند جایگزین ندارد.

برترین‌ها: کالدرون در گفتگویی که روزنامه پیروزی از او منتشر کرده است، گفت: بیرانوند جایگزین ندارد.

کالدرون: بیرانوند جایگزین ندارد

مطالب مرتبط