کلیپی تکان‌دهنده از شهید سلیمانی در میدان جنگ
۹۵۰۹۰۷
۲۷ دی ۱۳۹۸ - ۰۲:۳۸
۲۶۱۷۹ 
کلیپی تکان‌دهنده از واکنش سپهبد قاسم سلیمانی به درخواست یکی از فرماندهان در سوریه که میگفت: به خدا اگر بری جلو میزنن شما را!

برترین‌ها: کلیپی تکان‌دهنده از واکنش سپهبد قاسم سلیمانی به درخواست یکی از فرماندهان در سوریه که می گفت: به خدا اگر بری جلو میزنن شما را!

کلیپی تکان‌دهنده از شهید سلیمانی در میدان جنگ

 

برچسب ها: