تجمع اهوازی‌ها برای برداشت بنزین از نشت خط لوله
۹۷۷۲۶۷
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۵
۳۳۳۲۷ 
در یک اقدام خطرناک، گروهی از مردم در اطراف اهواز ظهر امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین، برای برداشت بنزین از محل نشت خط لوله بنزین تجمع کردند.

برترین‌ها: در یک اقدام خطرناک، گروهی از مردم در اطراف اهواز ظهر امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین، برای برداشت بنزین از محل نشت خط لوله بنزین تجمع کردند.