گاندو و زخم کاری، حرص قدرت و زنان اغواگر
۱۱۵۳۱۷۵
۲۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۲
۳ 
«زخم کاری» بر اساس رمانی به نام «بیست زخم کاری» نوشته «سیدمحمود حسینی زاد»، برنده‌ی جایزه‌ی ادبی «گوته» ساخته شده که خود این رمان کوتاه برداشتی آزاد از نمایشنامه جاویدان «مکبث» اثر «ویلیام شکسپیر» است، اما «گاندو» سریالی تا اینجا «دوفصلی» است که تهیه کننده و کارگردانِ این مجموعه ـ توامان ـ مدعی هستند براساس یک پرونده‌ی امنیتی واقعی ساخته شده است.

روزنامه آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: «زخم کاری» بر اساس رمانی به نام «بیست زخم کاری» نوشته «سیدمحمود حسینی زاد»، برنده‌ی جایزه‌ی ادبی «گوته» ساخته شده که خود این رمان کوتاه برداشتی آزاد از نمایشنامه جاویدان «مکبث» اثر «ویلیام شکسپیر» است، اما «گاندو» سریالی تا اینجا «دوفصلی» است که تهیه کننده و کارگردانِ این مجموعه ـ توامان ـ مدعی هستند براساس یک پرونده‌ی امنیتی واقعی ساخته شده است. سوال اول این یادداشت این خواهد بود که بین یک اثرِ اقتباسی و یک اثر اطلاعاتی ـ امنیتی و صدالبته سفارشی چه شباهت‌هایی می‌تواند وجود داشته باشد؟!

گاندو و زخم کاری، حرص قدرت و زنان اغواگر

‏قدرت و آفاتِ بد قدرت!

کم و بیش می‌دانیم «تراژدی شکسپیر روایت زندگی سرداری به نام «مکبث» است که «دانکن»، پادشاه شریف و مهربان اسکاتلند، او را از میان هواخواهان خود برمی‌کشد و به او جایگاهی بلند می‌بخشد، اما مکبث با تلقین جادوگران و وسوسه نفس و اغوای زنی جاه‌طلب در شبی که پادشاه مهمان او است او را در خواب به قتل می‌رساند.

گاندو و زخم کاری، حرص قدرت و زنان اغواگر

مکبث از آن پس گرفتار عذاب وجدان می‌شود، آ‌ن‌چنان‌که هر اتفاقی او را هراسان می‌کند. در این نمایشنامه قدرت حرف اول و آخر را می‌زند و تمام خصلت‌های بد و پلیدی که در کنار قدرت گرفتن به سراغ آدمی می‌رود به زیبایی هرچه‌تمام‌تر روایت می‌شوند. زمانی که انسان عادی به اندک قدرتی می‌رسد کاملا خودش را عوض می‌کند و این تغییرات آرام آرام صورت می‌گیرد، ولی ذره ذره نیز شتاب می‌گیرد.»

در هر دو سریال «زخمِ کاری» و «گاندو» این خصیصه یعنی«قدرت و آفاتِ بد قدرت!» به خوبی نمایان است با این تفاوت که منشا قدرت در یکی «ثروت» است در دیگری «سیاست».

‏همیشه پای یک زن در میان است

اگر نخواهیم «زن» را به تنهایی راهی میدانِ بزنگاه‌های این دو سریال کنیم، اما هر دو سریال به خوبی نشان می‌دهد: «وسوسه نفس و اغوای زن یا زنانی جاه‌طلب» می‌تواند بنیانگذار یک یا چند فاجعه باشد. «سمیرا» و «کیمیا»‌ی زخمِ کاری به آثارِ مخربِ قدرت در زخم کاری، شتاب می‌بخشند.

گاندو و زخم کاری، حرص قدرت و زنان اغواگر

کما این که زن‌های متن و حاشیه‌ی «گاندو» نیز کاری می‌کنند کارستان؛ زن در یکی باعث به دام افتادن «جیسون رضائیان» یا به تعبیری «مایکل هاشمیان» می‌شود در یکی باعث لغزش «مالک»، در یکی پسر عموی مقام عالیرتبه را اغوا می‌کند در دیگری همسری فاقد اعتماد به نفسِ لازم.زن‌های خوب نیز در هر دو سریال هستند، زن‌هایی که دست بر قضا کمک می‌کنند در نبرد «خیر و شر»، شر برنده اگر می‌شود، موقت و متزلزل و ظاهری باشد.

‏ قهرمان و ضدقهرمان‌هایی دوست داشتنی

هوش، چالاکی، پاکی، خوش اندامی، متمایز بودن و بسیاری از این دست صفات، به آسانی هر انسانی را به ستایش وادار می‌کند. تفاوتی ندارد مجموعه صفاتی که مدح می‌آفریند در «قهرمان» داستان باشد یا «ضدقهرمان» مهم این است که «ناخودآگاه»، هوش، چالاکی، پاکی، خوش اندامی، متمایز بودن وجد می‌آفریند و انسان احساس می‌کند می‌خواهد جای قهرمان و ضد قهرمان داستان باشد.

گاندو و زخم کاری، حرص قدرت و زنان اغواگر

«محمد» در «گاندو» و «مالکی» در «زخمِ کاری» دقیقاً بیننده را به دنبال خود به هر کجا که دوست داشتند کشاندند تا جایی که نگرانِ می‌شدیم که مبادا شکست بخورند، دست شان رو شود، حرف شان اثر گذار نباشد و... با این تفاوتِ آشکار که فاصله «وحید رهبانی» و «جواد عزتی» بسیار است یکی در اوج و دیگری در مسیرِ رسیدن به اوج.

مالکی خود اقدام به قتل نمی‌کند ـ جز در دو مورد، یکی که همسر او را مجبور کرد و دیگری وقتی مقتول بنا را بر باجگیری گذاشت ـ. محمد نیز این گونه است؛ با آن که در سایه‌ی حراست و مراقبت قانون قرار دارد، اما به آسانی روی ماشه فشار نمی‌آورد و اگر جایی او باعث انسداد جریان حیات می‌شود دقیقاً مجبور است!

گاندو و زخم کاری، حرص قدرت و زنان اغواگر

مالکی در زخمِ کاری اگرچه انسان شروری بود، اما چون «سمیرا» او را «لِه و اسیر» کرده بود به آسانی مورد لطف مخاطب قرار می‌گیرد در «گاندو» نگاه‌ها به این «کاراکتر» دو گانه است برخی به «محمد» به چشمِ یک «سرباز» می‌نگرند و برخی او را به چشم یک «بتمن». تفاوتی ندارد (!)، زیرا در هر دو نگاه، محمد خط سیرِ اصلی داستان است و مخاطب مطمئن است کارگردان و نویسنده قطعاً تن به حذف اَبَرقهرمان قصه نمی‌دهند کما این که برای «مالکی» نیز این حاشیه‌ی امن وجود داشت.

‏پایانی تلخ، اما قشنگ!

در متن سریالِ «زخم کاری» دختری هست که حرف می‌زند، راهنمایی می‌کند، هشدار می‌دهد و ناگهان غیب می‌شود. نظیرِ این «کاراکتر» را در فیلم سینمایی «مارمولک» نیز دیده بودیم، پسری که از دور نگاه می‌کرد و در نهایت سری تکان می‌داد. این کاراکتر در «گاندو» جایی ندارد، اما داستانِ «زخمِ کاری» و «گاندو»بر اساس یک پایانِ تکان دهنده، بیننده را در تعلیقِ کامل نگاه می‌دارد
که؛ تمام شد؟! تمام نشد؟! مُرد، نمُرد؟هر دو سریال امکانِ ادامه یافتن را منتفی نکرده اند یعنی شاید گاندوی ۳ و زخم کاری ۲ روانه‌ی شبکه‌ی خانگی و شبکه‌ی ۳ سیما شود و این یعنی یک نقطه‌ی اشتراک دیگر.

گاندو و زخم کاری، حرص قدرت و زنان اغواگر

در قسمتِ پایانی «زخمِ کاری» دیالوگی بین آن دختر بچه و مالکی شکل می‌گیرد، دیالوگی که بین عطیه و محمد نیز برقرار می‌شود.

عطیه به محمد اطمینانِ خاطر می‌دهد که «نوه»‌ی سالمی تحویل مادرِ محمد خواهد داد، اما دیالوگی که بینِ مالکی و آن دختربچه شکل می‌گیرد، خطوط اصلی داستان را سر و سامان‌ می‌دهد:

دختر بچه: حالت خوب نیست!
مالکی: من منتظرت بودم
دختر بچه: منتظر من؟! (لبخند می‌زند)
دختربچه: خوب شروع کردی، بد ادامه دادی، اما باید خوب تمومش کنی...
مالکی: چطوری؟
دختر بچه: خودت می‌دونی باید چکار کنی، همون درسته...
دختر بچه: تهش قشنگه، خوب نیست، ولی قشنگه... قشنگه!

مخاطب گیج می‌شود؛ حتی فراموش می‌کند نامِ سریال «زخمِ کاری» است و این یعنی از یاد می‌برد که زخم اگر کاری نباشد زخم نیست، آزار است!مخاطب شروع می‌کند به داستان بافی، مالکی چگونه باقی مانده«ریزآبادی»‌ها را نابود خواهد کرد، ترسیم کشته شدنِ ناصر، رو در رو شدنِ «منصوره» و «مالکی» و...

در گاندو نیز وضع به همین منوال است؛ «شارلوت» با تمام جرات و جسارتی که دارد خم می‌شود، زانو می‌زند و ملتمسانه از محمد یاری می‌خواهد. محمد، اما یاد گرفته در حرفه اش نباید دچار اغوای یک زن شود. شارلوت بازی را می‌بازد. محمد فاتحانه راهی ادامه راه می‌شود...در زخم کاری، مالکی آخرین نصایحِ خود را به میثم (تن‌ها بازمانده مالکی) منتقل می‌کند و خود راهی قربانگاه می‌شود. مخاطب نمی‌خواهد مالکی ببازد، اما فکرِ یک مسئله را از ذهن دور می‌سازد؛ یک زن!

گاندو و زخم کاری، حرص قدرت و زنان اغواگر

مخاطب همچنان منظر است حتی اگر بد، اما قصه قشنگ تمام شود؛ محمد و مالکی هر دو کشته می‌شوند و پرده می‌افتد؛ این عالی‌ترین نقطه‌ی اشتراکیِ گاندو و زخمِ کاری است؛ برخلاف قاعده، قهرمان و ضدقهرمان هر دو بازی را با مرگ به پایان می‌برند، پایانی که خوب نیست، اما قشنگ است، چون اگرچه کشته شدند، اما نباختند نه محمد نه مالکی!

‏فساد؛ اژد‌هایی هفت سر

در گاندو با آن رگ و پیِ اطلاعاتی و امنیتی و در زخم کاری با آن چندگانگیِ دوست داشتنی، فساد چونان اژد‌هایی هفت سر جولان می‌دهد؛ می‌گزد، می‌بلعد، می‌کُشد، می‌سوزاند، تکه تکه می‌کند، به یغما می‌برد گویی قلمروی اژده تمام کره‌ی زمین است.

زخم کاری و گاندو خانه‌ای بر پهنه‌ی رودی خروشان بنا می‌کنند یکی خود را بی رقیب می‌داند دیگری خود را دست نیافتنی؛ عامل پشت صحنه، اما فساد است؛ می‌گزد، می‌بلعد، می‌کُشد، می‌سوزاند، تکه تکه می‌کند، گویی یک جهان است و او به تنهایی. نقطه‌ی اشتراکی زخمِ کاری و گاندو، فساد است؛ فساد اخلاقی، فساد مالی، فساد سیاسی، فساد سیستمی. شوربختانه این که در نهایت این فساد است که برنده می‌شود و از چنگال عدالت فراری می‌شود حتی اگر صد‌ها فضل زخمِ کاری بسازیم و صد‌ها فصل گاندو. مخاطب پذیرفته این اژد‌های هفت سر از بین رفتنی نیست!

گاندو و زخم کاری، حرص قدرت و زنان اغواگر

اگر قرار بود «گاندو» را «محمدحسین مهدویان» بسازد چگونه سریالی می‌شد؟!بین سریال زخم کاری و گاندو نمی‌توان ارتباطِ چندانی پیدا کرد، همین‌هایی که یافت شد نیز به متن بیشتر ارتباط دارد تا محتوا، اما متخصصان در هر صورت هم زخم کاری و هم گاندو را نقد خواهند کرد کما این که نقد‌هایی نیز منتشر شده است، اما از اینجای ماجرا، دیگر بحث بر سر تفاوت‌ها و شباهت‌ها نیست؛ طرح چند پرسش است:

ـ سوال اول و اصلی‌ترین سوال: اگر قرار بود «گاندو» را «محمدحسین مهدویان» بسازد چگونه سریالی می‌شد؟!

ـ سوال دوم؛ شبکه‌ی خانگی نمایش، با چند اثرِ ناموفق حقیقتاً به کُما رفته بود؛ آثاری که چندتای آن را «منوچهر هادی» ساخته بود از عاشقانه‌ی یک و دو تا دل و... ملکه گدایان و نظائر آن که اگر محمد حسین مهدویان و زخم کاری به دادِ شبکه خانگی نمایش نرسیده بودند عملاٌ تا مدت ها، سینما دوستانی که محروم از سینما رفتن هستند (!) عملاً باید دل خوش می‌داشتند به معدود آثارِ قدیمی و شاید آن طرفِ آبی، اما زخم کاری جانی تازه به این فضا داد. گاندو با تمام سیاسی کاری‌ها و ضعف‌ها به کمک سیما و ریزش مخاطب آمد، اما نتوانست شاهکاری خلق شود که ماندگار بماند چرا؟

گاندو و زخم کاری، حرص قدرت و زنان اغواگر

ـ سوال سوم؛ اگر قرار بر محاکمه‌ی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود چرا سریال، چرا گاندو، چرا این قدر شتابزده و ضعیف؟! شاید گفته شود کمتر کارگردانی زیر بارِ چنین داستان‌هایی خواهد رفت که می‌پذیریم، اما می‌شود داستانی منصفانه نوشت و از امثال
محمد حسین مهدویان‌ها دعوت به کار کرد تا هم اثر قابل قبول خلق شود هم مخاطب احساس نکند از او و وقت او سوء استفاده شده است.

ـ سوال چهارم: گاندو ساختید؛ نتیجه هم گرفتید؟! یا خیلی زود فراموش شد؟! حالا ممکن است بخش خصوصی اجازه‌ی ساخت گاندو پیدا کند؟!

باز می‌گردم به اصلی‌ترین پرسش این یادداشت و آن این که: اگر قرار بود «گاندو» را «محمدحسین مهدویان» بسازد چگونه سریالی می‌شد؟

انتشار یافته: 28
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
10:10 - 1400/06/22
الان مثلا دارین گاندو را با زخم کاری مقایسه میکنید؟هه
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
الان مثلا خواستی بگی زخم کاری خیلی بهتره؟زرشک
ایـــــــرانے
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
از پاراگراف آخر مسخره تر ندیدم
گاندو شاهکار چند سال اخیر سیما بود
وزخم کاری یک سریال کپی خارجی
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
اگه قرار بود نوع دید ما به زن و جهان مثل شما باشه که اصلا دعوایی در کار نبود ما می گیم نباید به قیمت تفریح همه ارزشها لگدمال بشه
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
قهرمان گاندو یه شهید گمنام بود وقهرمان زخم کاری یه.....
سامانی
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
گاندو بهترین بود انشاالله گاندو 4 به زودی میاد
Iran, Islamic Republic of
10:24 - 1400/06/22
نویسنده چه اصرار مسخره ای داشته که آخر متن به زور توی پاچه ی مخاطب بکنه که گاندو ضعیف بوده و اگر مهدویان می ساختتش شاهکار میشده.
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
از گاندو انرژی مثبت می گرفتیم از زخم کاری انرژی منفی
Iran, Islamic Republic of
10:26 - 1400/06/22
حالا انگار زخم کاری چه شاهکاری بوده که نویسنده اصرار داشته آخر متنش انقدر روی ضعیف بودن گاندو و اگر مهدویان می ساختش لابد چه شاهکار بی بدیلی میشد تاکید کنه؟اصلا کی گفته گاندو ضعیف بوده؟
Iran, Islamic Republic of
11:32 - 1400/06/22
چطوریییی دارین زخم کاری و گاندو رو با هم مقایسه میکنین
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
واقعا قابل مقایسه نیستن و قطعا گاندو بهتره.الان هم اگر داری اینو میگی به خاطر اینه که گاندو از نظر سیاسی مطابق میلت نبوده
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
گاندو واقعا دوست داشتنی تر بود
بدون نام
United Arab Emirates
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
من ک ی قسمتم ندیدم گاندو ی سریال سفارشی ب درد نخور بود
Iran, Islamic Republic of
13:48 - 1400/06/22
گاندوی مزخرف رو با زخم کاری خوب نمیشه مقایسه کرد
پاسخ ها
یک ایــرانیـ
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
زخم کاری کجاش خوب بود
به قول خودتون یه سریال آبکی
به نام زخم کاری
خخخخخخ
Iran, Islamic Republic of
14:30 - 1400/06/22
چه شکلی دارین گاندو رو با زخم کاری مقایسه میکنید گاندی سریال ضعیف و بدرد نخوریست ولی زخم کاری پر قدرت وعالی است
Iran, Islamic Republic of
16:10 - 1400/06/22
چرا اصلا باید مقایسه شون کرد دو تا سریالی که در ۲ تا فضای به شدت متفاوت هستن...
بعد هم آخه گاندو و زخم کاری!؟...مهدویان اینو بخونه چه حالی میشه...
Iran, Islamic Republic of
16:10 - 1400/06/22
گاندو چیه دیگه :)))
پاسخ ها
بدون نام
United Arab Emirates
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
من ک یک قسمت هم ندیدم
یک ایــرانیـ
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
کل جمعیت ایران گاندو رو میشناسند
گاندو کل فضای مجازی رو پرکرده
بعد شما تازه میگی گاندو چیه دیگه:))))
فکر کنم از خواب اصحاب کهف بیدار شدید.
Iran, Islamic Republic of
18:23 - 1400/06/22
جناب نویسنده من به نقد کاری ندارم ولی یک سوال سکانس شهادت گونه محمد اشک مردم را دراورد و بهمشان ریخت یا سکانس مرگ مالک ؟؟؟؟؟
بازیگر اگر باور پذیر باشد حتی ضد قهرمان هم باشد اشک را در می اورد حالا بروید جستجو کنید
پاسخ ها
.....
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
والا مردم برای محمد دق کردن
Iran, Islamic Republic of
20:57 - 1400/06/22
این فیلم نشون داد باعث دزدیها و اختلاس آقایون، خانمها هستن. که با حرص و طمعی که دارن مردان رو تشویق به این کار میکنند.مردانی که زن قانع داشته باشن وادار به مال مردم خوری نمیشن.
Qatar
21:23 - 1400/06/22
در حال حاضر گاندو با هیچ سریالی قابل مقایسه نیست
این چه تحليلية آخه دوتا سریال با محتوای متفاوت چه ربطی به هم دارن
Iran, Islamic Republic of
22:02 - 1400/06/22
گاندو رو اصلا ندیدم چون پروژه است و تکلیفش مشخصه
زخم کاری هم به محض اینکه حاج عمو رو کشتند دیگه تماشا نکردم. فقط همین چند روز پیش شنیدم که تموم شده و آخرش زن مالک افتاد تیمارستان و خود مالک هم بدست دختر حاج عمو چاقوکاری و به درک واصل شد. گشتم فقط سکانس هلاکت مالک رو دیدم. اصلا هم به دل ننشست. مزخرف بود. جفتشون سریالهای چرند بودند. حیف وقت که برای تماشای این گندکاریها تلف بشه. اکثر سریالها ارزش وقت تلف کردن ندارند، ایرانی، ترکی، حتی اکثر غربیها.
پاسخ ها
بدون نام
United Arab Emirates
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
تو خوبی:)))
Iran, Islamic Republic of
23:22 - 1400/06/22
گاندو رو ترجیح میدم به زخم کاری
Iran, Islamic Republic of
16:58 - 1400/06/23
قطعا گاندو بهتره ۱۰۰٪
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج