جزییات پنجمین جلسه دادگاه اختلاس میلیاردی
۲۱۲۷۰
۲۰ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۰
۱۳ 
ساعت 9:20 دقیقه روز یکشنبه با حضور قاضی ناصر سراج پنجمنی جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد مالی بزرگ در محل دادگاه انقلاب آغاز شد.
خبرگزاری مهر:ساعت 9:20 دقیقه روز یکشنبه با حضور قاضی ناصر سراج پنجمنی جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد مالی بزرگ در محل دادگاه انقلاب آغاز شد.   

معاون شرکت امیرمنصور آریا در جایگاه متهمان

معاون منابع انسانی شرکت امیرمنصور آریا با دستور قاضی دادگاه برای دفاع از اتهامات خود در جایگاه متهمان قرار گرفت.

در پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان فساد بزرگ مالی  که صبح یکشنبه در حال برگزاری است قاضی پرونده آقای الف - ش را برای تفهیم اتهام و دفاع از اتهامات به جایگاه فراخواند.

این متهم به عنوان معاون منابع انسانی شرکت امیر منصور آریا فعالیت داشته است.

قرائت کیفرخواست معاون مه آفرید
افساد فی الارض در نظام اقتصادی، مشارکت در اداره یک شبکه سازمان یافته و شرکت در تحصیل مال نامشروع ،جعل اسناد در شرکت آریا و اسناد شرکت الیت از جمله اتهامات معاون منابع انسانی شرکت امیر منصور آریاست که توسط نماینده دادستان در دادگاه قرائت شد.

افساد فی الارض در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در یک شبکه سازمان یافته و شرکت در تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد در شرکت آریا و اسناد شرکت الیت از جمله اتهامات وی است.

در آغاز جلسه نماینده دادستان کیفرخواست متهم پرونده که معاون توسعه منابع انسانی شرکت آریا بود را قرائت کرد. که متن آن به این شرح است: در این پرونده مه آفرید خسروی گفته است که آقای «ش» با یک سهم عضو هیئت مدیره وسهام دار بوده است.

 بر اساس اعترافات متهمان آقای «ش» رابط مالی با اسپادانا بوده است و همچنین امور مالی هم در دست وی بود.

همچنین پیش فاکتورها برای شرکتهای مرتبط با ال سی ها با تائید آقای «ش» صادر می شد و متهم تمام کارهای بانکی و مالی را بر عهده داشته است. متهم پرونده در بسیاری از موارد پیش فاکتورها را خودش گرفته و برای ال سی اقدام می کرده است.

نماینده دادستان افزود: آقای «ش» که مورد اعتماد مه آفرید امیر خسروی بود دستور پیگیری تمامی امور را صادر می کرد.

 همچنین مبلغ دوهزار و 800 میلیارد تومان به دستور آقای ش در بانکها حساب باز شده بود و او در هنگام باز کردن حساب ها گفته بود با این حساب ها می خواهیم از آنها پولهای کلانی بگیریم.

در ادامه کیفر خواست آمده است: یکی از متهمان اعتراف کرده که در نبود آقای خسروی همه کاره آقای ش بوده است.همچنین دسته چکهای سفید بانکها با امضا در اختیار آقای ش بود. شهود اعتراف کرده اند که نامه های فولاد فام و الیت را آقای ش امضا می کردند،منشی آقای ش گفته است که دسته چکهای سفید از بانکهای مختلف برای وی ارسال می شد. متهم اعتراف کرده است که در پاره ای موارد امضای آقای مه آفرید خسروی را جعل کرده که با هماهنگی وی بوده است.

نقش آقای ش در بزه و فساد مالی بسیار مشهود است و وی در شرکت آریا آورده ای نداشتند. در گزارش وزارت اطلاعات هم آمده است که نقش آقای ش به عنوان معاون مالی و توسعه منابع انسانی در پرونده قابل توجه است .

نماینده دادستان افزود: معاون مالی شرکت آریا همراه با مدیرعامل داماش در دفتر آقای جهرمی رئیس بانک صادرات جلسه ای داشتند که بر اساس گفته متهمان در این جلسه صحبتهایی گفته شد که آقای جهرمی بسیار برافروخته شده و دستور بررسی حسابهای شرکت را صادر کرده است.

اقدامات مه‌آفرید قبل از دستگیری از زبان معاونش

نماینده دادستان در پنجمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ با قرائت اعترافات معاون ملی اداری شرکت امیر منصور آریا خواستار صدور حکم اشد مجازات برای وی شد.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفر خواست معاون مالی و اداری شرکت امیر منصور آریا با اشاره به اعتراقات متهم پرونده گفت: آقای "ش " در اعترافاتش می گوید: روزهای آخر قبل از دستگیری حدود 60 میلیارد تومان در بانکها داشتیم، آقای خسروی برای حل مشکلات با هماهنگی آقای "ع "با آقای جهرمی جلسه داشتند تا مشکلات حل شود، مه آفرید خسروی گفت:" برو برزیل، ما هزینه زندگی ات را تامین می کنیم" . گفتم من کشورم را دوست دارم. گفتند :"تو که عضو هیئت مدیره گروه ملی نیستی چرا نگرانی؟"

در ادامه اعترافات آمده است: آقای خسروی به من گفت یک چک سفید امضا بیاورید برای من و چک را به محل قرار که مدیریت شعب بانک صادرات بود بردم.

 یادم هست که مه آفرید با آقای جهرمی صحبت کرده بود تا مشکل حل شود که بعد فهمیدیم اطلاعات به دفتر آقای خاوری رفته است.

بعد از دستگیری آقای خسروی گزارشات از بین رفت و وضعیت خیلی بحرانی شده بود، پولهایی که مانده بود به حساب برخی خانمها واریز شد.

نماینده دادستان با اشاره به اعترافات متهم پس از کشف فساد مالی گفت: مه آفرید خسروی با تلفنی ناشناس با من تماس گرفت،آن زمان من طالقان بودم،شب به خانه خسروی رسیدم.

به من گفتند ساعت 5 صبح به اهواز می رویم،بعد فهمیدیم برای مهرگان امیر خسروی بلیط ترکیه گرفته اند. بعد از شام آقای" ب" هم آمد. در هنگام بازگشت به خانه آقای "ر" مدیرعامل گروه ملی با من تماس گرفت. فردا صبح ساعت 8 آقای "ر "به دفتر آقای خسروی آمد و موجودی حسابها را خالی کردیم تا بلوکه نشود.

در ادامه اعترافات متهم آمده است: بعد از دستگیری آقای خسروی همراه با آقای" ع " به دفتر جهرمی رفتیم و تمامی مدارک را به ایشان دادیم.

نماینده دادستان در ادامه گفت:متهم اعتراف کرده است :"بنده از همان زمانی که به آریا آمدم در جریان شرکتهای سوری بودم.

ولی گفتند شما به کار خودتان برسید."،آقای" ش م" متهم پرونده نقش تمامی افراد را در این پرونده تشریح کرده است.

به گفته نماینده دادستان، متهم به ده ها نفر رشوه داده که همگی کارمند بانک بوده اند که در حال رسیدگی است.

نماینده دادستان خطاب به قاضی گفت: به استناد مدارک موجود در پرونده از دادگاه درخواست اشد مجازات را دارم.


اعترافات هزار صفحه‌ای معاون مه آفرید

مدیر مالی و اداری شرکت امیر منصور آریا در دفاع از خود گفت: همه می خواهند خود را تبرئه کنند اما من همکاری خوبی با بازجو داشتم و هزار صفحه اعتراف نوشته‌ام.

 پس از قرائت متن کیفرخواست متهم آقای"ش" در جایگاه قرار گرفت و گفت: من در سال 88 به عنوان مدیر مالی با مه آفرید خسروی مشغول به کار شدم.

قاضی پرونده خطاب به متهم گفت: شما متهم به فساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، ارتشاء، اختلاس و شرکت در تحصیل مال نامشروع ، پولشویی و ایفای نقش فعال در جابجایی وجوه،جعل اسناد و مهر شرکتهای وابسته به شرکت آریا هستید.

متهم در پاسخ به قاضی گفت: هیچیک از اتهامات را قبول ندارم،من نه وام گرفتم و نه سندی را برای وام امضا کردم و نه فساد کردم،من معاون سرمایه گذاری شرکت آریا هستم نه گروه ملی.

 من در دوره ای که با خسروی کار می کردم طرح شرکت گردشگری با اعتبار 200 میلیارد تومان، شرکت ام دی اف 300 میلیارد اعتبار، شرکت گهک لرستان با 600 میلیارد اعتبار و شرکت سیلیکون در دست اجرا بود و من تنها ناظر بودم. همچنین عضو هیئت مدیره هیچ شرکتی نبودم بنابراین نمی توانستم پولی جابجا کنم.

وی ادامه داد: در حساب من 90 میلیارد پول آمده است که این موضوع را قبول دارم زیرا شعبه در آناهیتا با ما همکاری نمی کرد. علی الحساب تا دوماه با حساب من کار می شد و تمامی این پولها بعدا به حساب آریا می رفت.

قاضی گفت:چرا پول به حساب شما می آمد؟

متهم گفت: آقای خسروی گفت واریز کنید به حساب یک شخص تا سهامداران بانک آریا مشخص نشوند.

وی در خصوص اعترافات سایر متهمان در رابطه با دستورات وی به کارمندان گفت: اما در مورد این بحث که من به کارمندانم بگویم چکار کنند باید بگویم که من هم بر اساس دستورات آقای خسروی به آنها دستور می دادم.

متهم پرونده در ادامه گفت: بعد از دستگیری خسروی خیلی ها به من گفتند تو جعل کردی، اگر من جعل کردم چرا امور مالیاتی حرفی نزده است،من فقط یکبار با اطلاع خودشان به جای خسروی امضا کردم.

قاضی گفت: اگر من بگویم به جای من امضا کنید شما این حق را دارید؟ پس بدانید این جعل است.

متهم گفت: ما بقی شرکتها همه خودشان چکها را امضا می کردند.همه دنبال این هستند تا خودشان را تبرئه کنند. من با بازجو همکاری کردم و  هزار صفحه اعتراف نوشتم.

در بحث اسپادانا(شرکت فولا فام اسپادان) وقتی این شرکت توسط خسروی خریداری شد سهام کارخانه به نام کارکنان الیت انزلی شد و من کار مالی این شرکت را انجام می داد. کار این شرکت خرید و فروش قراضه بود و من اصلا آنها را نمی شناختم.

متهم پرونده در ادامه دفاعیات خود گفت: هشت میلاردی که به حساب من واریز شد را قبول دارم اما آقای قاضی من هنوز کیفش را نکردم دارم کتک می خورم.

 این پاسخ متهم با خنده حضار دادگاه همراه شد.

حضور دادستان تهران در جلسه دادگاه

دادستان عمومی و انقلاب تهران در دادگاه فساد بزرگ مالی حاضر شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در پنجمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی حاضر شد.

همچنین آقای  «ک » مدیرعامل بانک صادرات شعبه اهواز و " ع - ر "مدیر گروه ملی فولاد ایران وارد دادگاه شدند.

متهم ردیف دوم:از صوری بودن معاملات اطلاع نداشتم

متهم ردیف دوم در دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی با رد اتهام خود مبنی بر اطلاع از صوری بودن معاملات گفت: تنها آنهایی که در دفتر آریا بودند در مورد صوری بودن یا نبودن معاملات می‌دانستند.

 در پنجمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی معاون مالی اداری شرکت امیر منصور آریا در ادامه دفاعیاتش گفت:خسروی برای خرید خودرو 140 میلیون وام به من داد.

قاضی سراج از متهم پرسید: سند ماشین به نام شما خورده است اما شما یک قسط نیز پرداخت نکرده اید؟

متهم در پاسخ به قاضی گفت: من زندان هستم،چگونه اقساطم راپرداخت کنم.

او ادامه داد: روزی که خسروی دستگیر شد گفتند کارهای جاری را از اتاق ببرید بیرون زیرا ممکن است اتاق پلمپ شود. به ما گفته شد 60 میلیارد تومان از پولها را از بانک خالی کنید و 24 میلیارد تومان از پول را به بانک سامان بدهید و الباقی را که حدود 35 میلیارد بود به اقای" ر" تحویل دادیم.

متهم افزود: من اسناد را در ساختمانی واقع در خیابان سهروردی گذاشتم و دیگر خبری از آن نداشتم تا جای اسناد را به بازپرسها گفتم.

در ادامه جلسه، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم می گوید من در جریان این فعالیتها بودم اما به من گفتند تو به این کارها کاری نداشته باش.

فراهانی خطاب به متهم گفت : آقای" ش" آیا شما در جریان امور بودید یا نه؟

قاضی سراج به نماینده دادستان گفت: الان نوبت شما نیست.

متهم در ادامه دوباره تاکید کرد:من تنها یک کارمند بودم. قاضی گفت :شما دفاع نمی کنید واین به ضرر شما است.

قاضی پرونده در ادامه این جلسه در خواست کرد آقای "ر" که متهم اتهاماتی را متوجه او کرده بود در جایگاه حاضر شود.
در ادامه این جلسه آقای "ر "مدیر گروه ملی فولاد ایران در جایگاه متهمان قرار گرفت و گفت: مدیریت ها همگی از تهران انجام می شد. نیازهای مالی ما هم توسط آقای خسروی و آقای "ش" برطرف می شد.

وی ادامه داد: وقتی فهمیدم اسناد سوری است به آقای" ش "و آقای" ک" مدیر شعبه بانک صادرات شعبه بانک صادرات اهوازگفتم چرا اینقدر گشایش شده؟ آنها گفتند آقای خسروی گفته است همه را تسویه می کنم.

آقای خسروی به من گفت من فکر کردم که شما می دانید،بعد از طرف آقای خسروی آمدند تا من را توجیه کنند.

مدیر گروه ملی فولاد ایران اضافه کرد: من فهمیدم این توضیحات فرمالیته است و تنها آنهایی که در دفتر آریا بودند در مورد صوری بودن یا نبودن معاملات می دانستند.

وی تاکید کرد: من در دفاعایتم نوشتم که آقای" ش "و آقای "ت" در جریان این امور بودند.

وکیل متهم: جای مدیران بانک مرکزی در دادگاه فساد مالی خالی است

وکیل معاون مالی اداری شرکت امیر منصور آریا گفت: جای مدیران بانک مرکزی و مرکز نشینان در این پرونده خالی است و کارکنان شرکت امیر منصور آریا در این پرونده مظلوم واقع شده اند.


آقای "ش "معاون مالی شرکت آریا افزود: آقای "د" مشاور مالی آقای خسروی 20 میلیارد تومان از طریق کیف به ایشان دادند.

آقای" پ "که شریک خسروی بودند 12 میلیارد تومان گرفتند وآقای" ک" مدیر شعبه بانک صادرات به وزارت راه 4 میلیادرد تومان به عنوان حق مشاوره ،3 میلیارد تومان به آقای" ر" و یک میلیارد تومان به لوله سازی اهواز، 4 میلیارد تومان به آقای" م" و یک میلیارد تومان به اقای "آ" داده شد.

همچنین به کارشناس بانک صنعت و معدن 120 میلیون، مدیریت ساخت وزارت راه 120 میلیون،70 میلیون به یکی مدیران بانک پاسارگاد،60 ملیلیون به یکی از مدیران بانک ملت،140 میلیون به 6 بانک اصلی برای 300 کارمند عیدی داده شد.700 میلیون هم به دو مدیر بانک آریا دادند.

در ادامه وکیل متهم پرونده آقای "ش" در جایگاه قرار گرفت. رضا بشردوست وکیل آقای "ش" گفت: ذکر مشخصات شخصی متهم و داشتن و نداشتن سابقه کیفری در متن کیفرخواست نیامده است. همچنین پرونده شخصیتی هم برای متهم ایجاد نشده است. اگر شاکی بانک صادرات است از چه کسی و با چه اتهاماتی شکایت شده است،متهمان اصلی یا شناسایی و نه دستگیر نشده اند. این در حالی است که کمیسیون اصل نود جایگاه آنها را هم اعلام کرده است.

وکیل آقای "ش" گفت: در کیفرخواست آمده است که بر اساس اظهارات افراد مطلع در حالی که آنها خود متهم هستند. در ضمن آقای قاضی مگر شما خودتان اظهارات و اقرارها را گوش نکرده اید.

حجت االاسلام بشر دوست گفت: تمام دستورات از سوی آقای خسروی بوده است و ایشان متهم هستند. شاید نماینده دادستان موافق نباشند ولی موکل من اختیار از خود نداشته است؛وی هیچگونه اختیاری برای خرید شرکتها و شرکت در مزایده ها نداشته اند.
وی ادامه داد: وی معاون سرمایه گذاری بوده ولی مه آفرید خسروی همه کاره بوده است.

وکیل آقای" ش " تاکید گفت: اتهامات در هاله ای از ابهامات قرار دارد. در کیفرخواست صادره کلی گویی شده است. در سال 88 اصلا وی در این شرکت نبوده است وموکل من با صداقت ترین فرد در میان متهمان است و تمام مسائل را گفته و هزار صفحه اظهارات دارد و حقش نیست که اشد مجازات شود.

وی ادامه داد"مگر نمی گویید وی سند جعل کرده است خوب سندها را بیاورید؟چرا اظهارات را می خوانید؟به ما یک مشت اظهارات دادید، بنده فقط توانستم 60 صفحه پرونده را بخوانم و با خواهش و التماس با حضور چند مامور می توانم با موکل پرونده را بخوانم.

بشر دوست اضافه کرد:چرا وکیل اول استعفا داد چون نمی توانست پرونده را بخواند،جالب است تمام اعترافات موکلم بر علیه خودش استفاده شده آیا این رسمش است،کیفرخواست ها با عجله نوشته شده است.عده ای گفتند ایشان جعل امضا کرده در حالی که یکی از شهود گفته من نمی دانم؟

موکل معاون مالی شرکت آریا گفت: این انصاف نیست که در این پرونده بسیاری آقایان مانند مدیران بانکها مقصر هستند و تنها کارکنان شرکت آریا محاکمه می شوند،جای مرکز نشینان و مدیران بانک مرکزی خالی است.

وی ادامه داد: با خواندن کیفرخواست متوجه می شویم که ملاک عمل از بازپرسیها استفاده از تفسیر بوده که خلاف قانون است

بشردوست وکیل متهم در ادامه از قاضی پرونده در خواست کرد: به علت حائز اهمیت بودن موضوع با ذکر مصادیق جرم مجددا تحقیقات قضایی آغاز شود.

وکیل متهم با بیان این که متهمان فراری باید دستگیر شوند تا چیدمان تکمیل شود از رئیس دادگاه خواست :دستور فرمائید حسابهای مالی با حضور متهم و شخص مه آفرید دوباره بررسی شود و یک نسخه از کیفرخواست و دلایل را به وکیل بدهند. زیرا کپی کیفرخواست را نیز به ما ندادند.

وی افزود: پنجشنبه عصر اجازه ملاقات با موکلم را به من دادند چرا در درقیقه 90 به ما وقت ملاقات می دهند،اینها جاسوس نیستند
اگر جاسوس آمریکایی هم بودند باید از خود دفاع می کردند.
قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: در کیفرخواست اتهام تلاش برای براندازی نظام ذکر نشده است.

وکیل ادامه داد: پول شویی اتهام باکلاسی است ولی بسیاری از متهمان این پرونده پول شویی نکرده اند،امیرمنصور آریا و کارکنانش مظلوم واقع شده اند.

حضور برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی در دادگاه اختلاس بزرگ

نماینده دادستان در پاسخ به وکیل معاون مه آفرید گفت: مدیران بانک مسکن رفاه و گردشگری و رئیس دفتر خاوری و هیئت مدیره بانک ملی و بانکهای دیگر را هم به دادگاه می آوریم. تعدادی نماینده مجلس و مسئولان دولتی هم هستند.

 فراهانی نماینده داستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: اظهارات وکیل من را متاثر کرد. وی قبلا قاضی هم بوده و می توانست بهتر از این از حقوق متهم دفاع کند اما از باطل دفاع کردند. وی گفت که برخورد سلیقه ای بوده و متهمان شکنجه شدند و تلاش داشتند فضایی را ایجاد کنند که دادگاه زیر سوال برود.

فراهانی گفت: از وکیل و متهم سوال می کنم که بالاخره آیا متهم اوراق بازجویی خودش را قبول دارد یا ندارند؟ من نمی دانم وی قرص عدم صداقت خورده یا نه؟

وکیل گفت:موکلم قبول دارد.

نماینده دادستان ادامه داد: اگر وکیل به نظرهیئت کارشناسی اعتراض دارند به آن اشاره کنند.

وکیل متهم در پاسخ گفت: موکل من اتهامات را قبول دارد ولی سوء نیت ندارد.

فراهانی سوال دیگری مطرح کرد و گفت: مرتکبان جرائمی مانند کلاهبرداری و ارتشا به مجرمین یقه سفید معروفند. این افراد به این آسانی متنبه نمی شوند و تا جایی که می شود با فضاسازی از اتهام فرار می کنند.

برای من جالب است همه در اقرارها می گویند این اتفاقات و جرائم افتاده است و تک تک این باند بر علیه هم اعتراف کردند ولی در دادگاه می گویند نه من مقصر نیستم و فلانی مقصر است.

وی ادامه داد: در کجای دنیا شخصی که جرم انجام داده می‌گوید رئیسم گفته و من اختیار نداشتم و از گناه تبرئه شود.

نماینده دادستان اظهار داشت: اقرار متهم سند است و موکل نمی تواند کل پرونده را زیر سوال ببرد و مطمئن باشید از هر متهم ده ها بار اقرار گرفته شده و در مجموع به 15 هزار برگ رسیده است.

فراهانی افزود: هرجا سخن از مه آفرید است نام آقای "ش "که معاون مالی بوده است می درخشد! ایشان چشم چپ خسروی بوده است و این در تمامی اعترافات آمده است. آقای ایرج "ش" یعنی مه آفرید؛وی کار رهبری را انجام می دادند نه یک کارمند ساده. مغز متفکر مالی مرکز آقای" ش" بوده اند.

نماینده دادستان گفت: دربخشی از اظهارات مدیرعامل گروه ملی و بانک ملی کیش و مدیران فولاد فام و مدیرعامل الیت و لوشان و آقایان "ک" و... همه برعلیه آقای" ش" معاون مالی بوده است آیا اینها با شما دشمنی دارند؟

وی ادامه داد: اگر بخواهید من مطلع ها را خبر می کنم آنها متهم نیستند ولی می توانند شهادت دهند. اماآقای" ش" هم سلطان رشوه است و هم سلطان جعل.

فراهانی گفت: وکیل می گوید چرا در این پرونده تنها این 32 نفر آمدند و چرا الباقی نیامدند؟ صبر کنید ما مدیران بانک مسکن رفاه و گردشگری و رئیس دفتر خاوری و هیئت مدیره بانک ملی و بانکهای دیگر را هم به دادگاه می آوریم. تعدادی نماینده مجلس و مسئولان دولتی هم هستند.

نماینده دادستان گفت: وکیل متهم 20 میلیون تومان گرفته و باید دفاع کند. وکیل گفت که فساد فی الارض در قانون تعریف نشده است ،شما که ادعا می کنید می دانید که قرار نیست قانونگذار هر چیز را تعریف کند،سرقت و اخلاق هم تعریف نشده است.

فراهانی گفت: وکیل می‌گوید در این شرکت همه دنبال سازندگی و تولید بودند و پولی را بیرون نبردند،در حالی که پول از کشور بیرون بردند خوب هم بردند.

ممنوع الخروج شدن اعضای هیئت مدیره بانک ملی

نماینده دادستان در پنجمین جلسه دادگاه فساد مالی گفت: اعضای هیئت مدیره بانک ملی ممنوع الخروج شدند.

نماینده دادستان گفت: وکیل می گوید در این شرکت همه دنبال سازندگی و تولید بودند و پولی را بیرون نبردند،در حالی که پول از کشور بیرون بردند،خوب هم بردند.

وی در پاسخ به این جمله وکیل متهم که گفته بود"هر کس به مه آفرید سلام داد شد معاون جرم !" گفت: هر کس به مه آفرید سلام کرد و برای مه آفرید کار کرد به پول خوبی هم رسید.

آقای" ش "در اعترافات خود گفت: مه آفرید خسروی پالت چوبی تولید می کرده است و کار بعدی اش آب معدنی داماش بود،با این تسهیلاتی که اینها گرفتند هر ننه قمری می توانست تولید کند.

در اعترافات متهم آمده است با حمایت آقای "ع. ب "از نمایندگان مطرح مجلس این تسهیلات از طریق بانکها گرفته شده است.

وی افزود: آقای" ش "هم سهامدار شرکت داماش بوده و هم بانک آریا و ماهی 7 میلیون حقوق می گرفته است.

فراهانی گفت: هر چند طراحی این فساد توسط آقای خسروی طراحی شده ولی در یکی از اعترافات متهمان آمده است که آقای "ش" از ژنرالهای این گروه بوده اند.

نماینده دادستان با بیان این که در این پرونده آقای "ش "به عنوان معاون مالی و مغز مالی شرکت در مراحل گشایش ال سی و تنزیلها و گردش صوری وصول محور اصلی مدیران مالی شرکتها و پل ارتباطی با شرکت آریا بوده و حساب سازی می کرده است گفت: وی مسئول پرداخت رشوه به مدیران و کارکنان بانکها و همچنین جانشین مه آفرید بوده است.

وی ادامه داد:شرکت کاغذی آریا پندار توسط آقای "ش" بکارگیری شد که در گزارش بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور آمده است. همچنین ظرف 6 ماه 5 تریلیون ریال از طریق ال سی ها وارد و خارج شده است.

مدیرعامل این شرکت کاغذی به نام کامران" ش" بازداشت است و می گوید من اختیار نداشتم و چکهای شرکت در اختیار آقای "ش "بوده است. آقای "ش" طبق گزارش سازمان بازرسی در طول 5 ماه حدود 95 میلیارد تومان به حسابش واریز و برداشت شده است. وی در جریان کیفهای پول بوده است.هر چند دستور را خسروی می داد ولی ژنرال کار آقای "ش" بوده است .

در ادامه دادگاه معاون مالی اداری شرکت امیر منصور آریا در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده در هیچ شرکتی هیئت مدیره نیستم،پول هم خاک نیست که با بیل جابجا بشود و صدور هر چک باید با امضاهاهای متعددی انجام شود.

متهم ادامه داد: اگر اینطور که دادگاه می گوید من چشم چپ مه آفرید بوده ام تا آخر دادگاه تمام اعضای بدن خسروی تمام می شود یکی چشم است یکی دست است یکی پا است.

معاون مالی شرکت آریا در ادامه گفت: سرمایه شرکت برای خسروی و مهرگان و خانواده هایشان است و امروز فرزندان من مکانی برای زندگی ندارند و تمام اموالم توقیف شده است.

وی ادامه داد: من که نمی توانستم جلوی کاری را بگیرم،به من می گویند معاون مالی و معاون توسعه و منابع انسانی هستید و بودید در حالی که من فقط مدیر مالی بودم،من می دانستم از اهواز دارد گشایش اعتبارات انجام می شوم ولی این خلاف نبوده است.

اگر خسروی می گفت برو بانک سرکوچه این کار رابکن من هم می کردم اما نه چشم بودم و نه دست و پای وی. من به دستور او کار می کردم وتا کنون هیچ ورقی را امضا نکردم،حتی خسروی نمی گذاشت من اسناد را ببینم. حتی آقای "ک" رئیس شعبه اسناد را به من نشان نمی دادند. وظیفه من تنها نظارت بر پروژه های اجرایی بود به همین دلیل همه جا من بودم ولی این حضور دلیلی بر متهم بودن من نیست.

وی افزود: بنده بر اساس قانون کار می کردم و از این قانون تخطی نکردم، بنده در سال 89 یک خوردرو قسطی گرفتم و وام 10 میلیونی روستایی اگرمن چشم راست بودم می توانستم پول بردارم ولی کارمند ساده بودم با حقوق ماهانه 6 میلیون تومان.

قاضی گفت: کجای قانون کار نوشته 90 میلیارد تومان به حساب کارمند واریز شود و 8 میلیارد سهام بگیرد؟

متهم گفت: من اگر پول داشتم رشوه نمی دادم و الان صاحب خانه بودم،جعل هم نکردم. هر کس ادعای جعل دارند سند بیاورد،اگر چکها جعل بود پس چرا همان زمان مشخص نشد.

پایان پنجمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ

پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی به پایان رسید.

 پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ به ریاست قاضی ناصر سراج با رسیدگی به اتهامات یکی از متهمان به پایان رسید.

زمان برگزاری دادگاه ششم به زودی از سوی رئیس دادگاه اعلام می شود.
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج