برچسب ها - اختلاف تصاویر
برچسب جستجو
پیدا کردن اختلاف تصاویر یکی از سرگرمی‌های جذاب برای کودکان و بزرگسالان است. با سری دیگری از بازی اختلاف تصاویر همراه ما باشید.
کد خبر: ۱۱۵۲۷۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰


پیدا کردن تفاوت بین دو عکس یک سرگرمی جالب برای تمام سنین است. سری دیگری از بازی جذاب اختلاف تصاویر جدید را با هم می‌بینیم.
کد خبر: ۱۱۴۹۶۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹


بازی اختلاف تصاویر یکی از بازی‌های زیباست که شما باید بتونید اختلاف‌های بن دو تصویر رو شناسایی کنید.
کد خبر: ۱۱۴۲۱۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰


شما چند تفاوت می‌توانید بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۱۰۹۴۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰


شما چند تفاوت می‌توانید بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۱۰۵۵۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۹۶۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۹۵۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۸


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۸۹۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۸۶۸۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۸۶۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰


شما چند تفاوت می‌توانید بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۸۳۴۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۸۲۴۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۸۱۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۷۹۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۷۷۸۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۷۶۴۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۷۵۱۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۷۱۹۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶


شما می‌توانید چند تفاوت بین این دو تصویر مشابه پیدا کنید؟ این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کار‌های روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.
کد خبر: ۱۰۷۰۳۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸


شما چند اختلاف می‌توانید بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۶۸۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲